سامانه استخدام ایران | استخدامهاي علوم پزشکياستخدامهاي علوم پزشکي
عنوان جزئيات

استخدام دندانپزشک آقا به همراه پروانه مطب


مهلت :  1397/10/20
منقضي

استخدام پزشک عمومی با پروانه جهت درمانگاه شبانه روزی


مهلت :  1397/10/20
منقضي

استخدام دندانپزشک با شرایط عالی


مهلت :  1397/10/20
منقضي

استخدام پزشک عمومی در شرکت پیشگام الوند اتحاد


مهلت :  1397/09/30
منقضي

استخدام پزشک عمومی جهت شیفت صبح و عصر درمانگاه


مهلت :  1397/09/23
منقضي

استخدام دکتر دندانپزشک با پروانه تهران و سابقه کار


مهلت :  1397/09/21
منقضي

استخدام پزشک عمومی جهت کلینیک پوست و زیبایی


مهلت :  1397/09/21
منقضي

استخدام دکتر داروساز در داروخانه دکتر شاکری


مهلت :  1397/08/19
منقضي

استخدام کارشناس اتاق عمل جهت همکاری


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام پزشک عمومی با پروانه


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام دندانپزشک جهت همکاری


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام نیروی خانم با مدرک مامایی جهت همکاری


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام نیروی کارشناسی پرستاری در کلینیک مرکز تخصصی


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام تکنسین بیهوشی جهت همکاری در بیمارستان


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام دندانپزشک جهت کار در درمانگاه حر عاملی


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام پرستار جهت همکاری در درمانگاه


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام پزشک عمومی خانم جهت کار


مهلت :  1397/08/01
منقضي

استخدام دندانپزشک مجرب خانم با پروانه


مهلت :  1397/07/17
منقضي

استخدام دکتر داروساز جهت مسئول فنی با پروانه


مهلت :  1397/07/17
منقضي

استخدام پزشک عمومی آقا جهت همکاری در درمانگاه شبانه روزی


مهلت :  1397/07/17
منقضي

استخدام دندانپزشک با پروانه مطب تهران یا پروانه موقت


مهلت :  1397/07/15
منقضي

استخدام کارشناس پرستاری خانم در مرکز سالمندان


مهلت :  1397/07/14
منقضي

استخدام پزشک عمومی آقا جهت شیفت شب درمانگاه


مهلت :  1397/07/13
منقضي

استخدام پرستار واجد شرایط جهت مرکز جراحی


مهلت :  1397/07/13
منقضي

استخدام دندانپزشک آقا با پروانه جهت کار در دندانپزشکی


مهلت :  1397/06/30
منقضي

استخدام دکتر داروساز با پروانه


مهلت :  1397/06/30
منقضي

استخدام نیروی خانم با مدرک لیسانس پرستاری جهت کار در بهزیستی


مهلت :  1397/06/30
منقضي

استخدام پزشک خانم در کلینیک پوست و زیبایی رویای طلایی


مهلت :  1397/05/30
منقضي

استخدام پزشک جراح در یک کیلینیک معتبر


مهلت :  1397/04/26
منقضي

استخدام پزشک متخصص


مهلت :  1397/04/23
منقضي

آگهي استخدام